Podrobovať text kritike

Autor by nemal opisovať z literatúry niečo, čo z vlastnej praxe nepozná, zvyčajne je to na texte akým je atestačná práca spoznať. Autor by nemal preberať do svojho diela rozsiahlej časti nejakého cudzieho textu, to možno tolerovať len v prípade, kde autor podrobuje tento text priebežné kritike alebo ho priebežne komentuje. Je dôležité správne písanie odborných názvov – najmä pripomíname, že taxonomické názvy rodov a druhov sa píšu vždy kurzívou; generické názvy liekov sa píšu s malým začiatočným písmenom – zatiaľ čo firemné čiže obchodné názvy majú začiatočné písmeno veľké.

Použitie generických názvov liekov

Atestačná práca by mala obsahovať a mali by sa v nej používať len generické názvy liekov, použitie firemných názvov je oprávnené jedine v prípadoch, kedy autor potrebuje zdôrazniť nejakú vlastnosť konkrétneho prípravku napríklad pri podávaní lieku Taxcef sme pozorovali väčší výskyt alergických reakcií ako pri podávaní iných cefalosporínov. Použité skratky musia byť vysvetlené, mali by byť vysvetlené buď priamo v texte pri prvom použití alebo v Zozname skratiek; netýka sa to len všeobecne zrozumiteľných skratiek typu ČR, WHO, EKG, RTG, CT, AST, ALT a podobne.

Čo sa naozaj dá?

Keď sa niekam chystáte, všetci okolo vás sú veľmi premúdrelí. Je jasné, že každý vám chce niečo poradiť a je to v poriadku. V poriadku je však aj to, keď sa rozhodnete, že ich dobre mienené rady nepríjmete. Je to predsa vaša vec. Je to váš život. Takže vy sami najlepšie viete, čo vám na cestách pomôže a čo vám bude naopak na príťaž (Niekedy je to aj kto vám bude na príťaž, ale to by sme radšej nehrotili, všakže). Takže je jasné, že keď niekomu poviete, aby proste zaradil spiatočku, že je to všetko vaša vec, proste to musí rešpektovať aj vtedy, keď sa mu to až tak nepáči.

Viete, čo si máte zobrať so sebou?

Niektorí ľudia takto síce všetkých odpálkujú, ale vo finále sami poriadne nevedia, čo by si mali zobrať a čo by mali robiť, aby bolo všetko lepšie. Ale to je v poriadku, veď nemôžeme vedieť všetci všetko. No nakoniec by ste si mali uvedomiť, že aj keď sa to možno nezdá, niektoré veci budete potrebovať, aj keď to znie neskutočne banálne. Napríklad taký menic napatia 12v 220v . Takže si položte otázku. Naozaj ste vždy vedeli, čo máte robiť? Alebo ste len tak hádali?